"ประกวดดาวเดือน" คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในธีม Fofakanda ชนเผ่า มีใครให้มากกว่านี้มั้ย?

"ประกวดดาวเดือน"  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในธีม Fofakanda ชนเผ่า มีใครให้มากกว่านี้มั้ย?

บอกเลยว่าจัดเต็มจัดหนักเป็นที่จดจำอย่างมากมายสำหรับการประกวดดาวเดือน และดาวเทียม ของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ในปี 2562 นี้นั้นได้ไอเดียมาจาก ชนเผ่าต่างๆ ภายใต้คอนเซปต์ Fofakanda ที่ต้องบอกเลยว่าโดดเด่น แหวกแนว สร้างแนวคิดใหม่ให้วงการประกวดดาวเดือนแบบสุดๆ ไปเลย โดยวันงานที่จะประกวดจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้

Fofakanda ฝ่ายดาว

FO1 : นาซิม : นางสาวโชติรส นาครินทร์ : เผ่าดุริยางคศาสตร์ไทยฯ

 girls(1)

FO2: ฟรุตตี้ : นางสาวพรพิมล แสนศึก เผ่านาฏศิลป์

girls(5)

FO3 : ปิ่น : นางสาวศุภินทรา โสมโสวรรณ : เผ่าทัศนศิลป์

girls(9)

FO4: เนเน่ : นางสาวธนิดา อัครวุฒิ เผ่าดุริยางค์สากล

girls(13)

FO5 : ฟาน : นางสาวฐปนาชว์ จิตมานะ : เผ่าออกแบบสื่อสาร

girls(17)

FO6 : ตาคลี : นางสาวปวริศา ศรีหานนท์ เผ่านาฏศิลป์ศึกษา

girls(21)

FO7 : น้ำตาล : นางสาวพลอยพรรณ์ แสวงจิตร : เผ่าศิลปวัฒนธรรม

girls(25)

FO8 : อุมบ้า : นางสาวเพชรนิล สุขจันทร์ เผ่าศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา

girls(29)

FO9 : เรย์ : นางสาวเวณิตา ลอยวัฒนกุล : เผ่าการแสดง

girls(33)

FO10 : อัลเตอร์ : นางสาวธัญณัฐ ทะรังศรี เผ่าออกแบบทัศนศิลป์

girls(37)

Fofakanda ฝ่ายเดือน

FA1 : อาซา : นายอณุวุฒิ ลาภพาณิชยกุล : เผ่าดุริยางคศาสตร์ไทยฯ

boys(1)

FA2: กองปราบ : นายทีปกร เภาจันทร์วงศ์ เผ่านาฏศิลป์

boys(5)

FA3 : คิว : นายภูริณัฐ อยู่คเชนทร์ : เผ่าทัศนศิลป์

boys(9)

FA4: ลุ้น : นายอิศรัช นันทารัตน์ เผ่าดุริยางค์สากล

boys(13)

FA5 : กรร : นายธราธร ตันติพิริยะพงศ์ : เผ่าออกแบบสื่อสาร

boys(17)

FA7 : ต้นไทร : นายธงทศ ทองดี : เผ่าศิลปวัฒนธรรม

boys(21)

FA8 : เบ็นเท็น : นายถนอมพงษ์ พรหมยาสต เผ่าศิลปศึกษา

boys(25)

FA9 : หนุ่ย : นายสมรภูมิ จันทร์นาคา: เผ่าการแสดง

boys(29)

FA10 : ปัง : นายกิตติวงศ์ จันทร์แจ่มใส เผ่าออกแบบทัศนศิลป์

boys(33)

Fofakanda ฝ่ายดาวเทียม

FM1 : ฮัลโหล : นายพิทยุตม์ บุตรละคร : เผ่าดุริยางคศาสตร์ไทยฯ

queens(1)

FM2: ฟังกัส : นายพัฒพงษ์ เคียงพิมาย เผ่านาฏศิลป์

queens(5)

FM3 : มิกิ : นายศิวายุ นามวิเศษ : เผ่าทัศนศิลป์

queens(9)

FM4: ซูม : นายนิปุณ แก้วโสธรเผ่าดุริยางค์สากล

queens(13)

FM5 : ปาล์ม : นายปิยวัฒน์ กระพันธ์ : เผ่าออกแบบสื่อสาร

queens(17)

FM6 : มะตูม : นายแพรเก้าฉัตร ศรีแก้ว เผ่านาฏศิลป์ศึกษา

queens(21)

FM7 : เมศ : นายปรเมศวร์ นวลขาว : เผ่าศิลปวัฒนธรรม

queens(25)

FM8 : เอลี่ : นายธัญญารัตน์ สะอุ เผ่าศิลปศึกษา

queens(29)

FM9 : มิลิน : นายจิตรกร สิทธิศักดิ์ : เผ่าการแสดง

queens(33)

FM10 : ข้าวกล้อง : นายฉายฉาน สุขหทัยธรรม : เผ่าออกแบบทัศนศิลป์

queens(37)

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus