50 ปี แห่งการค้นพบ "นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร"

50 ปี แห่งการค้นพบ "นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร"
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

bird

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 61 ที่ผ่านมาคงได้เห็นเว็บไซต์ Google ได้ปรับเปลี่ยนโลโก้ หรือที่เรียกว่า Google Doodle เพื่อรำลึกถึงการค้นพบนกชนิดสำคัญในประเทศไทย คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย วันนี้จึงถือเป็นวันครบรอบ 50 ปี การค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ที่สำรวจพบครั้งแรกเมื่อปี 2551 ที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เพื่อทำการศึกษาเรื่องการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ หลังการสำรวจพบครั้งแรก ได้มีการรายงานการค้นพบครั้งล่าสุดเมื่อปี 2523 และไม่มีการพบเห็นอีกเลยจนปัจจุบัน โดยบึงบอระเพ็ดถือเป็นที่เดียวในโลกที่มีการค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

 001130

IUCN และ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่ง และในประเทศไทยได้จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อีกด้วย โดยสาเหตุหลักที่ทำให้นกชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์ เกิดจากการบุกรุก เข้าทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดนี้โดยการทำประมง การเปลี่ยนหนองบึงเป็นนาข้าว และการควบคุมระดับน้ำในบึงบอระเพ็ด ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศการอยู่อาศัยของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร หรือ นกนางแอ่นตาพอง จัดอยู่ในสกุลนกนางแอ่นแม่น้ำ โดยชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ของนกชนิดนี้ เกิดจากการขอพระราชทานนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา (พระยศของสมเด็จพระเทพฯ ในขณะนั้น) มาตั้งเป็นชื่อนกชนิดนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นผู้สนพระทัยในเรื่องธรรมชาติวิทยาเป็นอย่างยิ่ง

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus