สำรวจผลสอบ TOEIC คนไทยอยู่ตรงไหนในเวทีโลก?

สำรวจผลสอบ TOEIC คนไทยอยู่ตรงไหนในเวทีโลก?
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีดราม่า #ครูคืนถิ่น ที่กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้ชาวเน็ตได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ถึงเกณฑ์คะแนนโทอิคของครูคืนถิ่นเป็นจำนวนมาก ทีมข่าวเวิร์คพอยต์จึงได้ไปสำรวจผลสอบโทอิคจากทั่วมุมโลกมาให้อ่านกัน

TOEIC คืออะไร?

ข้อสอบ TOEIC หรือ Test of English for International Communication จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานระดับสากล ใช้วัดความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับประเทศที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ถือเป็นข้อสอบที่นิยมใช้ในการยื่นสมัครงานมากแบบหนึ่ง โดยตัวชี้วัดของแบบทดสอบจะครอบคลุมทั้งทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ข้อสอบ TOEIC แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Listening and Reading และ Speaking and Writing (มีมาภายหลัง และยังไม่นิยมใช้) โดยทั่วไป คนไทยจะเลือกสอบพาร์ท Listening and Reading ที่วัดทักษะการฟังและอ่าน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 990 คะแนน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ chulatutor ได้ทำตารางวัดระดับทักษะตามคะแนนข้อสอบโทอิคไว้ ดังนี้

หากพิจารณาภาพรวมของคนไทยตามตารางสถิติของผู้ที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC ด้านทักษะการฟังและการอ่านจากทั่วโลก ในปี 2015 จะพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมคะแนนสอบของไทยจะอยู่ที่ 492 พูดง่ายๆ คือคะแนนมาตรฐานของคนไทยอยู่ที่ 492 คะแนน ซึ่งถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ถ้าหากเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน คนไทยก็ยังครองแชมป์อันดับสาม รองจากฟิลินปินส์และมาเลเซีย (ไม่รวมสิงคโปร์เนื่องจาก สิงคโปร์นิยมสอบ TOEFL หรือ IELTS มากกว่า)

ปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ หรือบริษัทเอกชนหลายแห่งในประเทศไทยก็หันมาใช้ข้อสอบโทอิคในการประเมินความสามารถของผู้สมัครก่อนรับเข้าทำงานมากขึ้น เช่น SCG และ ปตท. รับผลสอบโทอิค 500-550 คะแนนขึ้นไป ธนาคารกสิกร HONDA และPanasonic 550-650 คะแนนขึ้นไป หรือ Central Group และค่ายโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่อย่าง TRUE AIS DTAC รวมทั้งสายการบินต่างๆ ที่รับนักบินและโฮสเตสอยู่ที่ 650-700 คะแนนขึ้นไป

เมื่อพิจารณาตามลักษณะอาชีพของผู้สอบทั่วโลก ในปี 2015 จะพบว่าค่าเฉลี่ยผลสอบของผู้ประกอบอาชีพด้านการสอนและการอบรมทั่วโลกนั้นสูงกว่าอาชีพอื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมถึง 665 คะแนน ขณะที่เกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนดไว้สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คือ 400 คะแนน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอาชีพการจัดการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน งานบริการ การตลาดและการขาย เจ้าหน้าที่เทคนิค และอาชีพอื่นๆ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เกณฑ์คะแนนของแต่ละอาชีพถูกกำหนดไว้เท่าไหร่ เพราะเพราะภาษาอังกฤษถือว่าจำเป็นอย่างมากสำหรับทุกวิชาชีพ ดังนั้น ไม่ว่าสาขาอาชีพไหนๆ ก็ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไว้ เพื่อให้ก้าวทันโลก

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus