มหาวิทยาลัยรัฐบาลในนิวยอร์ค เตรียมเปิดให้เรียนฟรี

มหาวิทยาลัยรัฐบาลในนิวยอร์ค เตรียมเปิดให้เรียนฟรี
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

มลรัฐนิวยอร์ค ได้ประกาศว่า จะเป็นมลรัฐแห่งแรก ที่เปิดให้เรียนฟรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ในโครงการที่เรียกว่า Excelsior scholarships

newyorka600

โครงการดังกล่าวนี้ มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนชั้นกลาง และกลุ่มคนทำงานในนิวยอร์ค เพื่อให้สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ทั้งหลักสูตร 2 ปี และ 4 ปีได้ แต่ในเบื้องต้นนั้น ไม่ได้เปิดให้เรียนฟรีกันหมดทุกคน

แต่จะจำกัดเฉพาะนักเรียน ที่มาจากครอบครัวซึ่งมีรายได้น้อยกว่า 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2017 และในปี 2018 ก็จะเปิดให้กับครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 110,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และ 125,000 ดอลล่าร์สหรัฐในปีถัดไป และนักศึกษาจะต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา อีกทั้งยังต้องมีผลการเรียนในระดับที่ดีพอ ที่มหาวิทยาลัยจะรับได้

โครงการนี้ จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเรียนต่อ ไม่ต้องมีหนี้สินจากการเรียน เพราะที่ผ่านมา ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยในนิวยอร์คนั้น ถือว่าสูงมาก บางแห่งสูงกว่า 16,570 ดอลล่าร์สหรัฐเสียอีก และยังมีการวิเคราะห์กันด้วยว่า
โครงการเรียนฟรีนี้ จะส่งผลต่อการพิจารณาค่าเทอมของมหาวิทยาลัยเอกชนในนิวยอร์คอีกด้วย เพราะมหาวิทยาลัยเอกชน อาจจะมีผู้สมัครเข้าเรียนน้อยลง ไม่เพียงเท่านั้น ยังอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมหาวิทยาลัยอีกหลายส่วน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้เรียนฟรีในมหาวิทยาลัยของรัฐในนิวยอร์คนั้น มีดังนี้
- ต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในรัฐนิวยอร์ค
- ต้องมาจากครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึงปีละ 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
- ต้องสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา
- ต้องเรียนประมาณ 30 หน่วยกิตต่อปี รวมภาคฤดูร้อน และภาคการศึกษาที่จะเปิดในเดือนมกราคมด้วย
- เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะต้องอยู่อาศัย หรือทำงานในนิวยอร์ค เป็นเวลาที่เท่ากับจำนวนปีที่เรียนไป เสมือนการใช้ทุน
สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐที่ถือว่ามีชื่อเสียงในอันดับต้น ๆ ของนิวยอร์ค ได้แก่
- University at Buffalo SUNY : ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ดี ของ QS World University Ranking ในปี 2016-2017 โดยอยู่ในอันดับที่ 34 ของโลก มีทั้งหลักสูตรด้านการแพทย์ ทันตกรรม การศึกษา ธุรกิจ และวิศวกรรม และยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียวในนิวยอร์ค ที่มีหลักสูตรกฏหมาย การเกษตร การจัดการโรงเรียนในเมือง และเภสัชกรรม ผู้ที่สนใจจะเรียนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี เภสัชกรร ที่นี่ก็ถือว่าเหมาะมาก
- Stony Brook University : อยู่ในอันดับที่ 390 ของอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนมากกว่า 24,000 คน มีทีมกีฬาที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับฟิสสิกส์ และอนาโตมี
- City University of New York : ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มาก มีนักศึกษากว่า 270,000 คน และมีนักศึกษาจากต่างชาติจาก 208 ประเทศ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 501 -550 เพราะมีสถาบันย่อยอีก 27 สถาบัน และมีโรงเรียนแพทย์ มีวิทยาลัยเทคโนโลยีด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนทางด้านการเงิน การเกษตร วิศวกรรมเคมี การสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา ภาษาและวรรณกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประชากรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฏหมาย การแสดง จิตวิทยา รวมทั้งสังคมวิทยาด้วย

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus