ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ครั้งที่ 7 ตอน โรงเรียนแห่งความลับ

ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ครั้งที่ 7 ตอน โรงเรียนแห่งความลับ
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับใครที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอฟัน "ทันตแพทย์" มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรม "ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ครั้งที่ 7" โดยรายละเอียดดังนี้

ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ครั้งที่ 7 ตอน โรงเรียนแห่งความลับค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ครั้งที่ 7 ตอน โรงเรียนแห่งความลับ

วิธีการสมัคร

1. กรอกข้อมูลและทำแบบทดสอบทั้งหมดให้ครบ มีจำนวนทั้งหมด 12 หน้า https://drive.google.com/file/d/0B_NrXGZv-NHyRFlrS3VkSE1JMk0/view

2. ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วที่ใบสมัคร และแนบสำเนาแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3. ให้ส่งเอกสาร จ่าหน้าซองว่า (มีให้ในเอกสาร หรือ สามารถนำมาส่งได้ด้วยตัวเองตามที่อยู่นี้)

"กองกิจการนิสิต ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110"

วงเล็บมุมล่างซองว่า "สมัครค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ครั้งที่ 7"

ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

4. หลังจากการคัดเลือกแล้ว สามารถดูประกาศผลได้ที่ Facebook : Dent SWU first step ในวันที่ 20 เมษายน 2558และจะมีการติดต่อไปยังน้องๆผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 60 คน ให้ดำเนินการส่งใบขออนุญาตผู้ปกครอง และค่าใช้จ่าย 300 บาทในการเข้าค่าย ในภายหลัง

ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ครั้งที่ 7 ตอน โรงเรียนแห่งความลับค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ครั้งที่ 7 ตอน โรงเรียนแห่งความลับ

***หมายเหตุ
** ใบสมัครมีทั้งหมด 12 หน้า สามารถถ่ายเอกสารได้
** ให้ตอบคำถาม โดยใช้ปากกาน้ำเงิน หรือ ปากกาดำ เท่านั้น ข้อปรนัยให้วงกลมหรือกาเท่านั้น
** เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับใบสมัครของน้องแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่แฟนเพจ และจะมีการส่งอีเมล์แจ้งบอกให้น้องๆทราบ
** กำหนดการอาจมีการเปลื่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ มีข้อสงสัย ติดต่อ 091-4267475 พี่ฝน 085-1609444 พี่นิว หรือ Facebook : Dent SWU first step

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus