โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร 2556

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร 2556

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร หลักสูตร: นักเรียนเตรียมทหาร(ตำรวจ) นตท.(เหล่าตำรวจ)

กำหนดการ

ประกาศรับสมัครวันศุกร์ที่ 25 ม.ค.2556

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเริ่มตั้งแต่: วันจันทร์ที่ 4 ก.พ.2556
สิ้นสุด: วันศุกร์ที่ 15 มี.ค.2556
สอบรอบแรก (ข้อเขียน) วันจันทร์ที่ 8 เม.ย.2556

สถานที่: มหาวิทยาลัยรามคำแหง1 (หัวหมาก),
มหาวิทยาลัยรามคำแหง2 (บางนา)

ข้อเน้นย้ำ** หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบข้อเขียน มีดังนี้

1.บัตรประจำตัวสอบ (ผู้สมัครทุกคน)

2. บัตรประชาชน (ผู้สมัครทุกคน)

ประกาศผลสอบ รอบแรก

อินเทอร์เน็ต: วันพุธที่ 10 เม.ย.2556

เว็บไซต์: www.rpca-admission.com www.rpca.ac.th

รายงานตัวด้วยตนเอง รอบแรก วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.2556เวลา 08.30 น.-10.00 น.
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ, กทม.

ตรวจร่างกาย[ตรวจ LAB] วันอังคารที่ 7 พ.ค.2556

[ตรวจ โรค] วันพุธที่ 8 พ.ค.2556 สถานที่: โรงพยาบาลตำรวจ, กทม.

สอบพลศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 9 ถึงวันศุกร์ที่ 10 เดือน เม.ย.2556 สถานที่: ลานศรียานนท์ รร.นายร้อยตำรวจ,นครปฐม

ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โทร.๐๓๔-๓๑๒-๐๐๙ ต่อ ๑๒๖
อีเมล์: admission@rpca.ac.th
ในวันและเวลาราชการ: ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ระเบียบการทั่วไปการสอบนักเรียนเตรียมทหาร

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus