แท็ก

ใส่เกียร์ n หรือ p

ใส่เกียร์ n หรือ p ใหม่ล่าสุด