รถบรรทุกติดไฟสปอตไลท์แยงตาผู้อื่นปรับหนัก 50,000 บาท แจ้งขนส่งรับส่วนแบ่งด้วย!

รถบรรทุกติดไฟสปอตไลท์แยงตาผู้อื่นปรับหนัก 50,000 บาท แจ้งขนส่งรับส่วนแบ่งด้วย!

     กรมการขนส่งทางบกเตือนรถบรรทุกที่มีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์จำนวนมากจนเป็นการรบกวนสายตาผู้อื่น มีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูกระงับการใช้งานจนกว่าจะมีการแก้ไข โดยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งจากค่าปรับด้วยเช่นกัน

     จากการที่กรมการขนส่งทางบกได้รับร้องเรียนจากประชาชนกรณีรถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ที่ด้านหน้ารถเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ใช้รถทั่วไปเกิดอาการสายตาพร่ามัว เป็นอันตรายต่อการขับขี่ เนื่องจากสปอตไลท์ไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงเหมือนกับไฟหน้ารถทั่วไปซึ่งมีแนวจำกัดแสง (Cut-off Line) เพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกัน

     รถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา71 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูกสั่งระงับการใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

01

     ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดรายละเอียดโคมไฟหน้าสำหรับรถบรรทุกไว้ ประกอบด้วย

  • โคมไฟแสงพุ่งไกล (ไฟสูง) แสงขาวหรือเหลืองอ่อน 2 ดวงติดที่ด้านหน้าในระดับเดียวกันทั้งข้างซ้ายและขวา
  • โคมไฟแสงพุ่งต่ำ (ไฟต่ำ) แสงขาวหรือเหลืองอ่อน 2 ดวงติดที่ด้านหน้าในระดับเดียวกันทั้งซ้ายและขวา และต้องมีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้าโดยไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวาหรือส่องสูงเกินไปจนรบกวนสายตาผู้อื่น
  • โคมไฟแสดงความกว้าง (ไฟหรี่) แสดงขาวหรือเหลืองอ่อน 2-4 ดวง ติดที่ด้านหน้าในระดับเดียวกันทั้งซ้ายและขวา
  • โคมไฟเลี้ยว ชนิดไฟกระพริบแสงเหลือง ด้านหน้า 2 ดวง ด้านท้าย 2-4 ดวง
  • โคมไฟท้าย 2-4 ดวง
  • โคมไฟหยุด 2-4 ดวง
  • โคมไฟถอย แสงขาว ไม่เกิน 2 ดวง
  • โคมไฟส่องป้ายทะเบียน แสงขาว อย่างน้อย 1 ดวง
  • โคมไฟแสดงส่วนสูง แสงเขียว 4 ดวง ที่ด้านหน้าบนตัวถังส่วนบรรทุกหรือหลังคารถด้านหน้า และแสงแดง 2 ดวงที่ด้านท้าย

     นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์ สามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 พร้อมหลักฐาน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอบันทึกการกระทำความผิดชัดเจน, วันเวลา, สถานที่เกิดเหตุ, รายละเอียดรถ และทะเบียนรถ ได้ที่ Line @1584DLT หรือ เฟซบุ้ค 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ หรือ เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรืออีเมล dlt_1584complain@hotmail.com

     ทั้งนี้ ค่าปรับส่วนที่เหลือหลังจากส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประทศ จะถูกนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและมอบให้แก่ผู้แจ้งการกระทำความผิดด้วย

 dlt_

กำลังโหลดข้อมูล