ยืนยันแล้ว! ใบขับขี่หมดอายุสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 64 นี้

ยืนยันแล้ว! ใบขับขี่หมดอายุสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 64 นี้

     กรมการขนส่งทางบกได้รับการยืนยันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุแล้วได้ตามกฎหมายจนถึง 31 มีนาคม 2564 นี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

     หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อผ่อนผันการบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับด้านใบอนุญาตขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่หมดอายุแล้ว ให้สามารถใช้แสดงตนได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีจดหมายตอบรับเพื่อยืนยันให้สามารถใช้ใบขับขี่ที่สิ้นอายุได้ชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 มีนาคมดังกล่าวแล้ว หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

     ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้มีการงดให้บริการด้านใบอนุญาตขับขี่ที่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีโอกาสสูงต่อการแพร่และติดต่อโรค จึงมีการงดอบรมและทดสอบสำหรับการต่อใบอนุญาตขับขี่, บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด เฉพาะที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงานฯ​ เท่านั้น

     ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถสามารถดำเนินการอบรมผ่านระบบ e-Learning และนำผลการอบรมติดต่อไปยังสำนักงานขนส่งทุกแห่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมที่สำนักงาน ขณะที่ส่วนงานด้านใบขับขี่อื่นที่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรม ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ (เช่น การขอรับใบขับขี่สากล และการขอรับใบขับขี่ทดแทนเนื่องจากสูญหาย เป็นต้น)

     ผู้ที่ต้องการติดต่อสำนักงานขนส่งสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ผ่านทางสมาร์ทโฟนระบบ Android และ iOS ได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

>>ขนส่งฯ เผยบริการด้านใบขับขี่ที่ยังเปิดให้บริการปกติช่วงโควิด-19 ระลอกสอง มีอะไรบ้าง?
>>รีบเลย! ขนส่งฯ ยกเว้นสอบข้อเขียน-ปฏิบัติใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี และ 3 ปี

 

กำลังโหลดข้อมูล