Porsche Panamera 2019 ใหม่ เรียกคืนทั่วโลกกว่า 7.4 หมื่นคัน จากปัญหาพวงมาลัย

Porsche Panamera 2019 ใหม่ เรียกคืนทั่วโลกกว่า 7.4 หมื่นคัน จากปัญหาพวงมาลัย

     Porsche Panamera 2019 ใหม่ ถูกประกาศเรียกคืนทั่วโลกกว่า 7.4 หมื่นคัน เนื่องจากพบปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยไฟฟ้า

     Porsche Panamera ที่ถูกประกาศเรียกคืนเพื่อแก้ไขดังกล่าว ถูกผลิตขึ้นระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2016 ถึง 6 ธันวาคม 2018 จำนวนทั้งสิ้น 74,585 คัน ซึ่งถูกส่งมอบถึงมือลูกค้าทั่วโลก โดยลูกค้าทุกรายจะได้รับการติดต่อจากปอร์เช่เพื่อนัดหมายเข้ารับการแก้ไขโดยเร็ว

100

     ปัญหาของ Porsche Panamera ที่เข้าข่ายการเรียกคืนดังกล่าว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของซอฟท์แวร์ควบคุมพวงมาลัยไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้ระบบเพาเวอร์ของพวงมาลัยไฟฟ้าหยุดทำงานชั่วขณะ ส่งผลให้ผู้ขับขี่ต้องใช้แรงหมุนพวงมาลัยมากกว่าปกติ จนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

102

     ปอร์เช่ระบุว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด