Toyota และ Suzuki ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลด้านข่าวสาร ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

Toyota และ Suzuki ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลด้านข่าวสาร ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท Toyota Motor และ บริษัท Suzuki Motor ได้ออกมาประกาศถึงการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ในการร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

     โดยบริษัททั้ง 2 ได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กันตั้งแต่ในเดือนตุลาคม 2016 และได้ประกาศถึงการเริ่มต้นการพิจารณาด้านการร่วมมือกันทางธุรกิจ และหลังจากนั้นก็ได้มีการบันทึกหัวข้อในการช่วยเหลือต่อกัน โดยทั้งสองบริษัทก็ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมกันผลิต และแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ก็ยังเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันอย่างอิสระ โดยในครั้งนี้ทั้งสองบริษัทได้มีข้อตกลงเห็นด้วยในการร่วมมือกันดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รถยนต์ประกอบเสร็จ เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

200

     ระยะแรกทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันร่างข้อตกลงในการทำให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อีกทั้งยังจัดตั้งองค์กรเพื่อติดตามความคืบหน้าของการร่วมมือกันระหว่างบริษัททั้งสอง โดยเนื้อหาของข้อตกลงนั้น ได้มุ่งประเด็นเป้าหมายให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน

     นายอากิโอะ โตโยดะ ประธานบริษัท Toyota ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เราอยากเห็นพลังในการร่วมมือกัน มุ่งหวังให้บริษัททั้งสองกลายเป็นบริษัทยานยนต์แห่งอนาคต และสร้างความเชื่อมั่น รอยยิ้ม ความสนุกสนานให้กับทุกๆคนบนโลกนี้”

202

     นายโอซามุ ซูซูกิ ประธานกรรมการบริษัท Suzuki ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ทาง Suzuki มีความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต จึงได้มองหาพันธมิตรเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี และมีความรู้สึกขอบคุณต่อทาง Toyota ที่ตอบรับความร่วมมือและมีความจริงจังในการประชุมหารือ โดยมีความคาดหวังเพื่อให้เกิดเป็นผลสำเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อการได้รับความร่วมมือในครั้งนี้”

 

     บทความจาก Response
     แปลโดย TUM GARAGE