ครั้งแรกกับการผลิตรถยนต์ Subaru ทั่วโลก เกินหนึ่งล้านคันในปี 2016

ครั้งแรกกับการผลิตรถยนต์ Subaru ทั่วโลก เกินหนึ่งล้านคันในปี 2016
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

ในวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท Fuji Heavy Industries (Subaru) ได้ออกมาประกาศถึงผลการดำเนินการด้านการผลิต การจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกของเดือนธันวาคม 2016 และตลอดปี 2016 (มกราคม-ธันวาคม 2016)

     ยอดผลิตรวมจากทั่วโลกสร้างสถิติใหม่ ในเดือนธันวาคม 2016 ด้วยจำนวน 87,106 คัน เพิ่มขึ้น 15.9%

สำหรับยอดผลิตรวมจากทั่วโลกที่สามารถสร้างสถิติใหม่ ในเดือนธันวาคม 2016 ด้วย 87,106 คัน เพิ่มขึ้น 15.9% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว และสำหรับในเดือนธันวาคม 2016 ถือเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5

101

ส่วนการผลิตภายในประเทศ รุ่น FORESTER ถือเป็นกำลังหลักในการเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวน 59,928 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 สำหรับการผลิตในต่างประเทศ ที่มีการช่วยผลิตในรุ่น IMPREZA และมีการเพิ่มการเริ่มต้นการผลิตรถยนต์ Subaru ในไลน์การผลิต CAMRY โดยมีจำนวน 27,178 คัน คิดเป็นการเติบโตที่สูงถึง 54.0% และเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 จนสามารถสร้างสถิติใหม่ได้ในเดือนธันวาคม 2016

ด้านการจำหน่ายภายในประเทศ 13,205 คัน เพิ่มขึ้น 1.1% เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งสวนทางกับการจดทะเบียนรถใหม่ที่มีจำนวน 10,269 คัน ลดลง 2.4%  ถือเป็นการลดลงในรอบ 3 เดือน สำหรับรุ่น LEVORG และ IMPREZA ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับ LEGACY และ FORESTER ที่มีแนวโน้มลดลง ส่วนรถยนต์ขนาดเล็ก CHIFFON ที่ได้มีการเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2016 กับยอดจำหน่าย 2,936 คัน เพิ่มขึ้น 15.4%  ถือเป็นการเพิ่มขึ้นในรอบ 4 เดือน

ด้านการส่งออกมีจำนวน 49,421 คัน ลดลง 7.5% ถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ในการส่งออกไปยังฝั่งอเมริกาเหนือได้รับผลกระทบจากแผนการขนส่งทางเรือ

     ยอดผลิตรวมจากทั่วโลกและยอดการส่งออก สร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องใน 2016 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

สำหรับยอดการผลิตรวมจากทั่วโลกในปี 2016 มีจำนวน 1,024,604 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% และเป็นยอดจำนวนการผลิตครั้งแรกที่ทะลุ 1ล้าน หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 5

สำหรับการผลิตในประเทศญี่ปุ่น ที่มีรุ่น FORESTER เป็นรุ่นที่มีจำนวนการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นหลัก และเป็นการผลิตที่เกินกว่ากำลังการผลิตมาตรฐานของโรงงานในช่วงหนึ่งปี ด้วยจำนวน 727,741 คัน เพิ่มขึ้น 2.5% และเป็นการเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และการเริ่มต้นการช่วยผลิตรถยนต์ Subaru ในไลน์การผลิต CAMRY โดยมีจำนวน 296,863 คัน คิดเป็น 29.7% เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยเป็นจำนวนที่สามารถทำลายสถิติสูงสุดได้ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและนอกประเทศ

100

ส่วนการจำหน่ายภายในประเทศนั้นมีจำนวน 155,780 คัน ลดลง 4.0%  เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในด้านของการจดทะเบียนนั้นมีข้อจำกัดในด้านการส่งมอบ ทำให้ตัวเลขนั้นอยู่ที่ 121,990 คัน ลดลง 1.6% แต่ในด้านของการสั่งซื้อถือว่ายังคงแข็งแกร่งและมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนรถยนต์ขนาดเล็กรูปแบบใหม่ ที่ได้มีการเปิดตัวไปในเดือนธันวาคม 2016 โดยมีรุ่น STELLA เป็นหลักกับยอดจำหน่าย 33,790 คัน ลดลง 11.7%  ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 10

ด้านการส่งออก 582,708 คัน เพิ่มขึ้น 2.8% สามารถสร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยการส่งออกไปยังทวีปออสเตรเลียถือเป็นกำลังหลักในการเติบโตครั้งนี้
 
บทความจาก Response
แปลโดย TUM GARAGE