ราคารถใหม่ Mazda ในตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม 2558

ราคารถใหม่ Mazda ในตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม 2558 มีดังนี้

ใหม่! ราคารถใหม่ All-new Mazda 2 Hatchback

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda 2 XD Sports

675,000

 

Mazda 2 XD Sports High
735,000
Mazda 2 XD Sports High Plus
790,000

 

ใหม่! ราคารถใหม่ All-new Mazda 2 Sedan

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda 2 XD

675,000

 

Mazda 2 XD High

735,000

 

Mazda 2 XD High Plus
790,000

 

ราคารถใหม่ Mazda 3 Sedan

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda 3 2.0 S

974,000

 

Mazda 3 2.0 C

914,000


Mazda 3 2.0 E

833,000

 

 

ราคารถใหม่ Mazda 3 Hatchback

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda 3 2.0 SP 1,094,000

Mazda 3 2.0 S

974,000

 

Mazda 3 2.0 C

914,000

 

Mazda 3 2.0 E

833,000

 

 

ราคารถใหม่ Mazda BT-50 Pro Standard Cab

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

BT-50 Pro STD 2.2 S

550,000

 

BT-50 Pro STD 2.5 S Gasoline
550,000 เครื่องยนต์เบนซิน

BT-50 Pro STD 2.5 S CNG

621,000

เครื่องยนต์เบนซิน CNG

 

ราคารถใหม่ Mazda BT-50 Pro Eclipse

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

BT-50 Pro FSC Hi-Racer ABS MT

791,000

 

BT-50 Pro DBL Hi-Racer ABS MT 857,000

BT-50 Pro DBL Hi-Racer ABS AT

900,000

 

BT-50 Pro DBL Hi-Racer ABS MT

943,000

เบาะหนังแท้

 

ราคารถใหม่ Mazda BT-50 Pro Free Style Cab

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 S

605,000

 

Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 S Gasoline
605,000
Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 S CNG
676,000

Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 V

655,000

 

Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 V ABS

699,000

 

Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 Hi-Racer

675,000

 

Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 Hi-Racer ABS

731,000

 

 

ราคารถใหม่ Mazda BT-50 Pro Double Cab

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda BT-50 Pro Double Cab  2.2 S

645,000

 

Mazda BT-50 Pro Double Cab  2.2 S Gasoline
645,000 เครื่องยนต์เบนซิน
Mazda BT-50 Pro Double Cab  2.2 S CNG
716,000 เครื่องยนต์เบนซิน CNG

Mazda BT-50 Pro Double Cab  2.2 V

740,000

 

Mazda BT-50 Pro Double Cab  2.2 V ABS

780,000

 

Mazda BT-50 Pro Double Cab  2.2  Hi-Racer 762,000
Mazda BT-50 Pro Double Cab  2.2  Hi-Racer ABS
792,000

Mazda BT-50 Pro Double Cab  2.2 V Hi-Racer AT ABS/ Leather

878,000

รุ่นเบาะหนัง, อ่านบททดสอบที่นี่

Mazda BT-50 Pro Double Cab  4X4 3.2 R ABS/DSC

947,000

 

Mazda BT-50 Pro Double Cab  4X4 3.2 R ABS/DSC/ Leather

992,000

รุ่นเบาะหนัง

 

ราคารถใหม่ Mazda MX-5

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda MX-5 Premium Standard

2,640,000

 

Mazda MX-5 Premium Black Edition
2,690,000

 

ราคารถใหม่ Mazda CX-5

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda CX-5 2.0 C 2WD

1,200,000

 

Mazda CX-5 2.0 S 2WD
1,300,000
Mazda CX-5 2.5 S 2WD
1,440,000
Mazda CX-5 2.2 XDL 4WD
1,670,000 เครื่องยนต์ดีเซล

 

ราคารถใหม่ Mazda CX-9

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda CX-9

3,780,000