Item-eyeliner Brand-FLOWFUSHI MOTE Eyeliner price- 1500 JPY