เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท เกี่ยวกับ เรื่องน่ารู้เพื่อคุณแม่

     บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปมามี่โพโค (MamyPoko) และผ้าอนามัยโซฟี (Sofy) จัดแคมเปญฉลองครบรอบ 30 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท เพียงซื้อสินค้ามามี่โพโค หรือโซฟี ครบ 330 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ และส่ง SMS เลขที่ท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย หรือเลขที่คูปองที่ได้รับจากจุดขาย มาที่หมายเลข 4642333 (ครั้งละ 3 บาท)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฏาคม 2560

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 30 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 40 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 60 รางวัล
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 193 รางวัล

วิธีการส่ง SMS เลขที่ใบเสร็จของแต่ละร้านค้า
*โปรดเก็บใบเสร็จหรือคูปอง และ SMS ยืนยันตอบกลับไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
1. ร้านค้าทั่วไป
รับคูปองจากร้านค้า พิมพ์ TT หรือ พิมพ์ TD (ดูรายละเอียดที่คูปอง) ตามด้วยเลขรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
2. เทสโก้ โลตัส
พิมพ์ TL ตามด้วยเลขในรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
3. บิ๊กซี
พิมพ์ BC ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
4. แมคโคร (ซื้อสินค้าครบ 659 บาทขึ้นไป)
รับคูปองรหัส พิมพ์ MK ตามด้วยเลขในรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
5. ท๊อปส์
พิมพ์ TP ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
6. เดอะมอลล์
พิมพ์ TM ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
7. Lazada
พิมพ์ LZ ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
8. Orami
พิมพ์ RM ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
9. CJ
พิมพ์ CJ ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
10. Villa
พิมพ์ VL ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
11. Foodland
พิมพ์ FL ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
12. ตั้งฮั่วเสง
พิมพ์ ตัวอักษร TH ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
13. Home Pro
พิมพ์ HP ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
14. 11 Street
พิมพ์ ES ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
15. Central
พิมพ์ CT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
16. Robinson
พิมพ์ RS ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
17. MaxValu
พิมพ์ MV ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
18. Watson
พิมพ์ WS ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
19. Boots
พิมพ์ BT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
20. Tokyu
พิมพ์ TK ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
21. Isetan
พิมพ์ ST ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
22. ร้านมงกุฏ
พิมพ์ MT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
23. Toys R Us
พิมพ์ TR ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333
24. FN Outlets
พิมพ์ FN ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

รายละเอียดการรับรางวัล สถานที่จับฉลาก
- ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560
- จับรางวัลวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ยูนิชาร์ม จำกัด http://www.unicharm.co.th
- ผู้โชคดีนำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และต้องเก็บคูปองรหัส SMS ลุ้นโชคทอง พร้อมแสดง SMS ยืนยันผลเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
- บริษัทฯจะแจ้งชื่อผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ต้องติดต่อเพื่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ โดยติดต่อรับของรางวัลที่เบอร์ โทรศัพท์ 02-861-9715 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯขอมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน
- ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพภากรที่ ท.ป. 4/2528
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมรายการและ/หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนมือ หรือโอนให้ผู้อื่นได้
- ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
- พนักงานและครอบครัว บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ร้านค้าทั่วไปและห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
- สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-861-9715

 


[Advertorial]

เรื่องล่าสุดของหมวด ผู้หญิงอยากรู้

ดูหมวด ผู้หญิงอยากรู้ ทั้งหมด