เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

อย่าปล่อยให้ พ่อแม่รังแกฉัน

อย่าปล่อยให้ พ่อแม่รังแกฉัน

อย่าปล่อยให้ พ่อแม่รังแกฉัน เกี่ยวกับ พ่อแม่รังแกฉัน

www.motherdigest.in.th

สนับสนุนเนื้อหา

พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน

ลักษณะของพ่อแม่ที่ทุกอย่างให้ลูกตั้งแต่เล็กจนโตมีการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันมากจนเกินไป เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว ป้อนข้าว จนเป็นกระจกสะท้อนให้เด็กรู้สึกว่าฉันยังทำอะไรไม่เป็น

พ่อแม่ที่ตำหนิลูกมากเกินไป

การตำหนิติเตียนเมื่อเด็กไม่สามารถทำได้อย่างที่พ่อแม่คาดหวัง จะเหมือนกับการสร้างภาพสะท้อนด้านลบให้กับลูก ความรู้สึกเวลาที่เค้ามองตัวเองในกระจกจะเห็นว่าตัวเองเล็กๆ ไม่มีคุณค่า

พ่อแม่ที่ชอบเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่น

จะทำให้ความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กลดลง อาจรู้สึกว่าต่อให้ทำได้ดีเท่าไรก็ไม่สามารถเทียบกับคนอื่นได้

พ่อแม่ที่แก้ปัญหาไม่เป็น

บางครั้งพ่อแม่ก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกในการแก้ปัญหา ดังนั้น การใช้วิธีหลีกหนีปัญหาหรืออุปสรรค จะเป็นแบบอย่างให้เด็กเลือกใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเป็นเยี่ยงอย่าง

พ่อแม่ที่ชื่นชมลูกไม่เป็น

ไม่รู้จักการชมเชยหรือชื่นชมเมื่อลูกทำสิ่งที่ถูกต้อง จะทำให้เด็กไม่รู้สึกภาคภูมิใจและไม่สามารถแยกได้ว่าสิ่งไหนที่ควรปฏิบัติให้ถูกใจพ่อแม่ได้

เด็กที่ไม่มั่นใจในตนเองจะสังเกตเห็นได้จากลักษณะของมองตนเองในแง่ลบ หากมีความผิดพลาดหรือถูกตำหนิจะมองว่าเป็นความผิดของตนเอง ไม่เชื่อมั่นไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าจัดการกับปัญหา และมีปัญหาในการจัดการอารมณ์ของคนเอง จนไม่ชอบเข้าสังคม ความมั่นใจถือว่ามีความสำคัญตั้งแต่วัยเล็กและหากก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะมีความสำคัญต่อการค้นหาเอกลักษณ์หรือตัวตนและอาจส่งผลต่อการเรียน การเข้าสังคม ความมั่นใจควรได้รับการส่งเสริมให้แข็งแกร่งและพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ของเด็กได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ พ่อแม่รังแกฉัน

เรื่องล่าสุดของหมวด ผู้หญิงอยากรู้

ดูหมวด ผู้หญิงอยากรู้ ทั้งหมด