ฟังผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเผย แอลฟา-แล็คตัลบูมิน สารอาหารในนมแม่ ช่วยพัฒนาลูกได้อย่างไร ไปรู้กันเลย!

ฟังผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเผย แอลฟา-แล็คตัลบูมิน สารอาหารในนมแม่ ช่วยพัฒนาลูกได้อย่างไร ไปรู้กันเลย!

ฟังผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเผย แอลฟา-แล็คตัลบูมิน สารอาหารในนมแม่ ช่วยพัฒนาลูกได้อย่างไร ไปรู้กันเลย! เกี่ยวกับ ความรัก

S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

     สำหรับคุณแม่ที่มีลูกอ่อน สุขภาพของลูกย่อมต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงเลือกที่จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ ซึ่งเต็มไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของลูกและภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ทั้งในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ จนองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรองว่านมแม่คืออาหารที่ดีสุดสำหรับทารก

     โดยจากบทสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร MIMS Med Comms.(1)ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และยา ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์เรื่องสารอาหารสำคัญแอลฟา-แล็คตัลบูมิน ตามความเห็นของศาสตราจารย์นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหาร ตับและโภชนาการ โรงพยาบาลเด็ก Necker Sick ประเทศฝรั่งเศส

 

     ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ได้กล่าวเกี่ยวกับ “สารอาหารแอลฟา-แล็คตัลบูมิน” ว่า สารอาหาร “แอลฟา-แล็คตัลบูมิน” เป็นโปรตีนคุณภาพ เป็นสารอาหารที่พบได้ในนมแม่ มีความสำคัญต่อการสร้างสื่อประสาท ช่วยเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาสมอง

     ทั้งนี้ “แอลฟา-แล็คตัลบูมิน” นั้นจะมีปริมาณมากในน้ำนมแม่ มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างกรดอะมิโนจำเป็นที่ส่งผลถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการโดยรวมที่ดีของทารก นอกจากแอลฟา-แล็คตัลบูมินแล้ว ยังมีสารอาหารอย่าง DCL ( ดีเอชเอ โคลีน ลูทีน) ที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองอีกด้วย

     ซึ่งสารอาหารที่สำคัญ DCL หรือดีเอชเอ โคลีนและลูทีนนั้น มีการศึกษาเชิงสังเกตของ Dr. Chetham และ Dr. Sheppard จากมหาวิทยาลัย North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารในนมแม่ ดีเอชเอ โคลีน และลูทีน กับความจำของทารกอายุ 6 เดือน

     โดยการวิเคราะห์สารอาหารสำคัญในน้ำนมแม่ที่ให้นมบุตรที่อายุ 3 – 4 เดือน และทดสอบความจำในทารก 67 คนที่ได้นมแม่ และนำมาวิเคราะห์ที่อายุ 6 เดือน เพื่อดูความสัมพันธ์ของผลการทำงานร่วมกันของดีเอชเอ โคลีนและลูทีน กับความจำของทารก ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของทำงานร่วมกันของ 3 สารอาหารในนมแม่ที่มีสารอาหารในปริมาณที่สูงกว่านั้น มีความสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างความจำที่ดีกว่าในทารก อย่างไรก็ตามยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมในการทำงานร่วมกันของสารอาหารเหล่านี้ (2)


     เห็นคุณค่าของนมแม่และสารอาหารที่มีประโยชน์ พร้อมผู้เชี่ยวชาญรับรองขนาดนี้ จะไม่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างไร คุณแม่ก็อย่าลืมบำรุงสุขภาพของตัวเองให้มากๆ จะได้มีน้ำนมให้ลูกได้ดื่ม เพื่อพัฒนาการที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงนะ


(1)Dupont C. Alpha-Lactalbumin expert opinion. MIMS JPOG Singapore 2015: 41
(2) Cheatham CL and Sheppard KW. Synergistic Effects of Human Milk Nutrients in the Support of Infant Recognition Memory: An Observational Study. Nutrients 2015: 7; 9079-95

 
[Advertorial]

เรื่องล่าสุดของหมวด ผู้หญิงอยากรู้

ดูหมวด ผู้หญิงอยากรู้ ทั้งหมด