แท็ก

เทปเด๊ก

เทปเด๊ก ใหม่ล่าสุด

คนญี่ปุ่น บ้าอะไรก็บ้าสุดๆ ไม่เว้นแม้เรื่องวิทยุเทป โดย อนุสรณ์ สถิรรัตน์

คนญี่ปุ่น บ้าอะไรก็บ้าสุดๆ ไม่เว้นแม้เรื่องวิทยุเทป โดย อนุสรณ์ สถิรรัตน์

คุยเฟื่องเรื่องเทปกับเซียนเทปชาวญี่ปุ่น ถึงเสน่ห์ของเทปที่ไม่มีวันเสื่อมคลายจนถึงปัจจุบัน

เปิดอ่าน648