อยากเรียนดำน้ำ ต้องเริ่มอย่างไร

อยากเรียนดำน้ำ ต้องเริ่มอย่างไร

อยากเรียนดำน้ำ ต้องเริ่มอย่างไร เกี่ยวกับ ผู้ชาย

Never-Age

สนับสนุนเนื้อหา

มารู้จักดำน้ำกันต่อจากครั้งที่แล้ว คราวนี้เป็นเรื่องของคอร์สดำน้ำครับ คอร์สดำน้ำที่มีอยู่ในบ้านเราก็มีหลากหลายเริ่มต้นกันตั้งแต่เบสิคไปจนถึงระดับที่สามารถให้ความช่วยเหลือนักดำน้ำคนอื่นได้ครับ

- Begin the Adventure
เริ่มต้นคอร์สแรกเริ่มสำหรับการดำน้ำลึกแบบ Scuba Diving ประกอบไปด้วยคอร์ส Discover Scuba Diving (DSD) สำหรับผู้ที่อยากจะทดลองการดำน้ำแบบเบื้องต้น และคอร์ส Open Water Diver สำหรับผู้ที่พร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่การเป็นนักดำน้ำแบบ Scuba Diving แบบเต็มตัว

 

- Discover Scuba Diving (DSD)
สัมผัสโลกใต้น้ำด้วยหลักสูตรที่ยาก ด้วยการทดลองดำน้ำกันอย่างจริงๆ อย่างปลอดภัยและสนุกสนานในสระว่ายน้ำ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนาน คุณจะตื่นเต้น เพลิดเพลินและอัศจรรย์ใจกับการได้หายใจใต้น้ำกับอุปกรณ์ Scuba เป็นครั้งแรกในชีวิต เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะต้องดำน้ำกับ Instructors หรือ Dive Master เท่านั้นโดยความลึกสูงสุดไม่เกิน 12 เมตร

* ค่าเรียน 3,000 บาท ราคานี้รวม ค่าเรียนในห้อง การฝึกในสระ และค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำสำหรับการฝึก (Price: 3,000 THB)

 

- Open Water Diver
เป็นหลักสูตรดำน้ำสากล สำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนดำน้ำแบบจริงๆจังๆหลังจากจบแล้วจะได้บัตร C CARD สามารถนำไปใช้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำ,ซื้อทริปดำน้ำ และเรียนหลักสูตรต่อเนื่องจากร้านบริการดำน้ำได้ทั่วโลก และสามารถดำน้ำกับ buddy ได้โดยความลึกสูงสุดที่สามารถดำได้คือ 18 เมตร การเรียนใน Course นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคทฤษฎีประมาณ 10 ชั่วโมงและภาคปฏิบัติในสระประมาณ 10 ชั่วโมง รวมระยะเวลาเรียนทั้งหมดประมาณ 20 ชั่วโมง ในส่วนการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล จะทำการฝึกทั้งหมด 4 Dives ภายในระยะเวลา 2 วันที่หมู่เกาะแสมสารหรือพัทยา

* ค่าเรียน 7,500 บาท ราคานี้รวม ค่าเรียนในห้อง, หนังสือ PADI Open Water Diver Manual, Wahoo Logbook, การฝึกในสระและในทะเล, ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำสำหรับการฝึกในสระและในทะเล, ค่าบัตร C-card (ไม่รวมค่าเรือและค่าที่พักช่วงออกฝึกภาคทะเล) (Price: 7,500 THB)

 

- Continuing Education - Keep Diving
เมื่อคุณสามารถดำน้ำแบบ scuba โดยการใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแล้ว คุณก็ย่อมต้องการที่จะศึกษาต่อให้มากขึ้นเพื่อการดำน้ำในทักษะที่หลากหลายกว่า และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการดำน้ำ โดยคอร์สที่คุณสามารถเลือกเรียนก็จะเป็นคอร์ส Advanced Open Water Diver และคอร์ส Specialty ต่างๆ


- Advanced Open Water Diver
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกในระดับ Open Water Diver และ Certified แล้ว ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นการฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การดำน้ำให้มากยิ่งขึ้น คุณจะได้ดำน้ำในสภาพการดำน้ำที่มีความหลากหลายใต้ท้องทะเล ภายใต้การดูแลของ Instructor โดยจะมีการเรียนในภาคทฤษฎี 3-5 ชั่วโมง และทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลจำนวน 5 Divesโดยมี Dive บังคับ 2 Dives คือ Underwater Navigation และ Deep Dive และ Elective Dive อีก 3 Dives ที่คุณเลือกได้เช่น Wreck Dive, Peak Performance Buoyancy, Night Dive, Underwater Naturalist, Boat Dive, Drift Dive และอื่นๆอีกมากมาย

* ค่าเรียน 4,500 บาท ราคานี้รวม ค่าเรียนในห้อง, ค่าอุปกรณ์การฝึกในทะเล, ค่าบัตร C-card (ไม่รวมค่าหนังสือ PADI Adventure in Diving ค่าเรือ ค่าเดินทาง และค่าที่พักช่วงออกฝึกภาคทะเล) (Price: 4,500 THB)

- Enriched Air Diver (Nitrox)
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษ Specialty ที่จะช่วยให้นักดำน้ำที่ดำน้ำเป็นแล้ว สามารถยืดระยะเวลาการอยู่ใต้น้ำให้นานขึ้นกว่าการดำน้ำด้วยถังอากาศแบบปกติ การเรียน Nitrox เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะนักถ่ายภาพใต้น้ำ โดยจะมีการเรียนภาคทฤษฎี 6-8 ชั่วโมง และฝึกภาคปฏิบัติในทะเล 2 Dives

* ค่าเรียน 6,000 บาท ราคานี้รวม ค่าเรียนในห้อง, Enriched Air Crew Pack, ค่าบัตร C-card (ไม่รวมค่าเรือ, ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ, ค่าเดินทาง และค่าที่พักช่วงออกฝึกภาคทะเล) (Price: 6,000 THB)

 

- Underwater Photography
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษ Specialty ที่จะช่วยให้นักดำน้ำเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการถ่ายภาพจริงใต้น้ำทั้งเรื่องของมุมกล้อง แสง และองค์ประกอบด้านอื่นๆ ยังรวมไปถึงเทคนิคในการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมกราฟฟิคในคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยให้ภาพถ่ายของคุณออกมาสวยงามในแบบ Professional มากยิ่งขึ้น จะมีการเรียนภาคทฤษฎี 6-8 ชั่วโมง ฝึกภาคปฏิบัติในทะเล 2 Dives และ Photo review session อีกประมาณ 4 ชั่วโมง

* ค่าเรียน 4,500 บาท ราคานี้รวม ค่าเรียนในห้อง, Underwater Photography Manual, ค่าบัตร C-card (ไม่รวมค่าเรือ, ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ, ค่าเดินทาง และค่าที่พักช่วงออกฝึกภาคทะเล) (Price: 4,500 THB)

 

- Be Prepared - Become a Rescuer!
เมื่อคุณได้เริ่มดำน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ คอร์ส Emergency First Response (EFR) และ Rescue Diver จะช่วยเตรียมการให้คุณมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักดำน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มขึ้น และเป็นการปูทางเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักดำน้ำมืออาชีพอีกด้วย Emergency First Response (EFR)
เป็นหลักสูตรที่ PADI ได้พัฒนาไว้สำหรับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเนื่องมาจากอุบัติเหตุต่างๆซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุจากการดำน้ำเช่นการจมน้ำ ซึ่งประโยชน์ของการเรียนหลักสูตรนี้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์ต่างๆกัน ที่เราอาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาเรียนในหลักสูตรนี้ประมาณ 6-7 ชั่วโมง

* ค่าเรียน 4,500 บาท ราคานี้รวม ค่าเรียนและการฝึกปฏิบัติในห้อง, หนังสือเรียน PADI EFR Participant Manual และ C-Card (Price: 4,500 THB)


- Rescue Diver
เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการช่วยชีวิตนักดำน้ำในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการดำน้ำ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกดำน้ำในระดับ Advance และจะต้องผ่านการฝึก Emergency First Response หรือเทียบเท่ามาก่อน การฝึกในหลักสูตรนี้เป็นการฝึกที่สนุกตื่นเต้นกว่า Course ใดๆ สำหรับการเรียนนั้น ได้มีการแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติในทะเลใช้เวลาฝึก แบ่งเป็น 12 Scenario ซึ่งลักษณะการเรียนจะเป็น stepping stone เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการช่วยนักดำน้ำที่เหนื่อย นักดำน้ำที่ Panic การหานักดำน้ำที่จมหายไป การนำนักดำน้ำที่จมน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำ ทำการเป่าปากบนผิวน้ำ การนำผู้ป่วยขึ้นบนฝั่งหรือบนเรือ การปฐมพยาบาลหลังจากนำขึ้นมาจากน้ำ และสุดท้ายจะเป็นการนำ scenario ของทุกอย่างที่ฝึกมาตั้งแต่ต้นมารวมเป็น combination skill อาจเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่รับรองว่าสนุกสนาน และได้ความรู้มากมายนำไปใช้ในเวลาดำน้ำจริงๆได้มากมาย

* ค่าเรียน 6,500 บาท ราคานี้รวม ค่าเรียนในห้อง, หนังสือ PADI Rescue Diver Manual, การฝึกในทะเล, ค่าบัตร C-card (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าเรือ ค่าเดินทาง และค่าที่พักช่วงออกฝึกภาคทะเล) (Price: 6,500 THB)

 

- Go Pro - Go Divemaster
สำหรับผู้ที่จะเลือกเรียนหลักสูตรนี้นั่นหมายถึงคุณกำลังเข้าไปสู่การเป็นนักดำน้ำมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้คุณได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์การดำน้ำให้ไปสู่ความเป็นมาตรฐานในระดับมืออาชีพจบแล้วสามารถเป็นผู้นำในการดำน้ำ,เป็นผู้ช่วยครูฝึก,เรียนรู้การจัดการดำน้ำในเรือและการวางแผนการดำน้ำ,เรียนรู้การจัดทริป,เรียนรู้การจัดการสอนซึ่งเป็นพื้นฐานในการเป็นครูฝึกในอนาคต หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนในภาคทฤษฎีประมาณ 20 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติในสระประมาณ 20 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติจริงกับสถานการณ์ดำน้ำต่างๆกันในทะเลประมาณ 80 - 100 ชั่วโมง

* ค่าเรียน 22,000 บาท ราคานี้รวม ค่าเรียนในห้อง, หนังสือ PADI Divemaster Manual, การฝึกในสระและในทะเล, ค่าเช่าแท้งค์สำหรับการฝึกในสระและในทะเล, ค่าเรือในการฝึกงานภาคทะเล, ค่าบัตร C-card (ไม่รวมค่าอุปกรณ์, ค่าที่พัก, ค่าเดินทางช่วงออกฝึกภาคทะเล และค่า Divemaster Application Fee)

ตัดสินใจได้หรือยัง ว่าจะเริ่มต้นจากคอร์สไหน ยังไงก็ของให้สนุกกับการดำน้ำนะครับ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ดำน้ำ กีฬาของผู้ชายรักทะเล

 

 


 

ติดตามทุกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชาย รวบรวมข้อมูลเรื่อง แฟชั่นผู้ชาย ทรงผมผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย
พร้อมด้วยหลากหลายบทความเกี่ยวกับ สุขภาพ สาวสวย และที่เที่ยวกลางคืนได้ที่นี่

ติดตามSanook! Men

อัพเดตเทรนด์แฟชั่น สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายได้ที่นี่

เรื่องล่าสุดของหมวด Extreme

ดูหมวด Extreme ทั้งหมด