เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

เปิดประวัติ ดร.โสภณ พรโชคชัย นักวิชาการที่ดังที่สุดขณะนี้

เปิดประวัติ ดร.โสภณ พรโชคชัย นักวิชาการที่ดังที่สุดขณะนี้

เปิดประวัติ ดร.โสภณ พรโชคชัย นักวิชาการที่ดังที่สุดขณะนี้ เกี่ยวกับ ดรโสภณ พรโชคชัย

S! Men

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นอีกหนึ่งนักวิชาการคนดัง ที่หลายคนอย่างรู้จักเป็นอย่างมาก สำหรับ ดร. โสภณ พรโชคชัย เพราะไม่ว่าอาจารย์จะหยิบยกเรื่องใดมากล่าวถึง ล้วนแล้วแต่สร้างปรากฏการณ์ในสังคมแทบทั้งสิ้น

ดร. โสภณ พรโชคชัย เกิด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เป็นนักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาการเมือง สมรสกับ นางปัทมา พรโชคชัย (นามสกุลเดิม จันทรานุกูล) มีบุตร 2 คน คนโตชื่อ น.ส.น้ำทิพย์ พรโชคชัย คนเล็กชื่อ นายเอกภาพ พรโชคชัย ที่สำคัญดร.โสภณ เคยลงสมัครรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

ด้านการศึกษา ดร.โสภณ สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาที่ดินที่อยู่อาศัย ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยทุนรัฐบาลเบลเยียม และได้ทำวิทยานิพนธ์ระดับดีเลิศ รวมทั้งจบปริญญาเอกในสาขาเดียวกันจากสถาบันเดียวกัน

นอกจากนั้นยังได้รับการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 2 ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินของ สถาบันนโยบายที่ดินลินคอล์น (Lincoln Institute of Land Policy) และได้รับทุนจากองค์การสหประชาชาติในหลักสูตรการพัฒนาที่อยู่อาศัย มหาวิทยาลัยคาธอลิก ลูแวง

สำหรับประวัติการทำงาน หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2522 ก็เข้าทำงาน ณ โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2523 จากนั้นก็ไปทำงาน ณ ศูนย์วิชาการ (ปัจจุบันฝ่ายวิชาการ) การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย) จนได้รับทุนไปเรียนต่อ และกลับมาทำงานที่การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย) อีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญในโครงการของธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อจบโครงการจึงได้มีโอกาสไปทำงานกับบริษัทพัฒนาที่ดินและบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์

จนเมื่อปี พ.ศ. 2534 จึงได้ให้บริการสำรวจวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน จนในปี พ.ศ. 2544 จึงก่อตั้ง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) เพื่อนำความรู้จากภาคปฏิบัติมาสอนแก่ผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังทำงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลัง ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการขององค์การสหประชาชาติ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก-เอสแคป องค์การการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (United Nations Human Settlements Programme) เป็นต้น

ในด้านวิชาการยังเป็นผู้บรรยายในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

เห็นโปรไฟล์แบบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ ครับ สำหรับผู้ชายที่ชื่อ ดร.โสภณ พรโชคชัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/

ภาพประกอบจาก : ดร.โสภณ พรโชคชัย

เรื่องล่าสุดของหมวด Work

ดูหมวด Work ทั้งหมด