วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556

วันพ่อแห่งชาติ

กลอนวันพ่อ เรียงความวันพ่อ วันพ่อ2556มีอภัยโทษไหม วันพ่อแห่งชาติ วันพ่อ เพลงวันพ่อ คําขวัญวันพ่อ การ์ดวันพ่อ คําอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษ กลอนวันพ่อสั้นๆ คำขวัญวันพ่อ ของขวัญวันพ่อ อภัยโทษวันพ่อ2556 คำอวยพรวันพ่อ คําอวยพรวันพ่อ รูปวันพ่อ รูปภาพวันพ่อ คําขวัญวันพ่อสั้นๆ บทความภาษาอังกฤษวันพ่อ กลอนวันพ่อ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเรียงความวันพ่อแห่งชาติ ดอกไม้วันพ่อ ประวัติวันพ่อ เรียงความวันพ่อหลวง ภาพวันพ่อ คำคมวันพ่อ คําขวัญวันพ่อแห่งชาติ กลอนวันพ่อ 2556 อภัยโทษ 2556 วันพ่อ กาพย์ยานี11 วันพ่อ กลอนวันพ่อกลอนแปด เรียงความ วันพ่อ กลอนวันพ่อ กาพย์ยานี11 วันพ่อ 2บท เรียงความวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เรียงความวันพ่อ ซึ้งๆ กลอนวันพ่อภาษาอังกฤษ เพลงวันพ่อซึ้งๆ อาเศียรวาทวันพ่อ เพลงวันพ่อแห่งชาติ การ์ดวันพ่อภาษาอังกฤษ กลอนสุภาพวันพ่อ วันพ่อแห่งชาติ 2555 ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ รูปภาพวันพ่อแห่งชาติ กาพย์ยานี11วันพ่อ ข่าวอภัยโทษวันพ่อ 2556 ทำการ์ดวันพ่อด้วยตัวเอง กลอนแปดวันพ่อ คําอวยพรวันพ่อ ภาษาอังกฤษ พร้อมแปล การจัดบอร์ดวันพ่อ กลอน8วันพ่อ ดอกไม้วันพ่อคือดอกอะไร กลอนวันพ่อแห่งชาติ อภัยโทษวันพ่อปี2556 ตัวอย่างการ์ดวันพ่อ คํากลอนวันพ่อ ดำน้ำวันพ่อ

วันพ่อ

กลอนวันพ่อแปลไทยอังกฤษ คำกลอนวันพ่อ วันพ่อแห่งชาติ2556 ปล่อยตัวนักโทษ8หมื่นคนวันพ่อ วันพ่อปี๕๖มึวันอภัยโทษที่จังหวัดไหน ประวัติวันพ่อ กลอนวันพ่อภาษาอังกฤษพร้อมแปล กาดวันพ่อ เรียงความวันพ่อหลวงของไทย พระราชทานอภัยโทษวันพ่อปี2556 ภาพวาดวันพ่อแห่งชาติ รูปวันพ่อการ์ตูน คำกลอนวันพ่อแห่งชาติ ความหมายวันพ่อ ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันพ่อ ภาษาอังกฤษ กลอน 8 วันพ่อ การแต่งกายวันพ่อ รวมคำขวัญวันพ่อของทุกปี ประวัติวันพ่อแห่งชาติ อาศิรวาทวันพ่อ เนื้อหาเรื่องวันพ่อ ทัวร์ลาววันพ่อ คําขวัญวันพ่อแห่งชาติ 2555 ทัวร์แม่ฮ่องสอนวันพ่อ 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ความหมายวันพ่อแห่งชาติ โคลงสี่สุภาพ วันพ่อ เพลงวันพ่อ คำอวยพรวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษ ทัวร์ hongkong วันพ่อ วันพ่อแห่งชาติภาคภาษาอังกฤษ เรียงความวันพ่อของฉัน กลอนวันพ่อซึ้งๆ การ์ดวันพ่อ ภาษาอังกฤษ กลอนวันพ่อภาษาอังกฤษสั้นๆ ทัวร์ปักกิ่งวันพ่อ แต่งวันพ่อเป็นอังกฤษ ภาพวันพ่อแห่งชาติ 2555 ดอกไม้ประจำวันพ่อ คํานําวันพ่อ ความสำคัญวันพ่อแห่งชาติ กลอนวันพ่อ กาพย์ยานี 11 การเขียนเรียงความวันพ่อ บทอาศิรวาท วันพ่อ กลอนวันพ่อ สั้นๆ คำอวยพรวันพ่อ

คำอวยพรวันพ่อ

ร่วมลงนามถวายพระพร

อ่านคำถวายพระพร

 • ข้อความที่: 21646ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ.
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธมณวรรณ ธรรมพงศ์ภรณ์ และ ด.ช.ธนัทพล เลขสฤษดิ์
 • ข้อความที่: 21644ขอ ให้ พระ องค์ ทรง เจริญ ยิ่ง ยืน นาน รัก ใน หลวง มาก ๆ ข้าพระพุทธเจ้า : สราวุฒิ คูเมือง
 • ข้อความที่: 21642ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฐพงษ์ นางจิรภา หงษ์ทอง
 • ข้อความที่: 21641ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ตลอดกาลนานเทอญ.ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธมณวรรณ ธรรมพงศ์ภรณ์ และ ด.ช.ธนัทพล เลขสฤษดิ์
 • ข้อความที่: 21640ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตราบนานเท่านานข้าพระพุทธเจ้า : ร.ต.ภัทรพล ติปยานนท์
 • ข้อความที่: 21639ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : กมลชัย วรพฤกษ์
 • ข้อความที่: 21638ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยทุกๆคนตลอดไปนานเท่านานข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิมลมาศ ทองคำ
 • ข้อความที่: 21637ขอให้พระองศ์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : นายไพฑูรย์ ผู้ฉุน
 • ข้อความที่: 21636ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเจนจิราราย
 • ข้อความที่: 21635ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : รหัท
 • ข้อความที่: 21634ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า : นายวิพล วนิชธัญญาทรัพย์และครอบครัว
 • ข้อความที่: 21633ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : วรรณพร ฉัตรทอง
 • ข้อความที่: 21632ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.หทัยรัตน์ พันพล
 • ข้อความที่: 21631ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ท.ณรงค์ เนินใหม่
 • ข้อความที่: 21629ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประสกนิกรชาวไทยตลอดไปข้าพระพุทธเจ้า : พัชรี นากาเอะและครอบครัว
Loading ...
ทั้งหมด 19,420 ข้อความ